การสร้าง Form จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Form
 

 

     สร้าง Form เพื่อนำมาใช้งานในการดูข้อมูล กรอกข้อมูล แก้ไข ข้อมูลที่อยุ่ในตารางหรือใน Query

   1. Click > Form
   2. Click > สร้าง มีหน้างต่างรายการดังรูป

 

  3. เลือก Design View เป็นการออกแบบตามต้องการ
   4. เลือก ตาราง/แบบสอบถาม ที่ต้องการใช้ในการออกแบบฟอร์ม ในที่นี้เลือก ตารางประวัติพนักงาน หรือ
       Table : Employees

 

   5. Click ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าต่างการออกแบบฟอร์มดังรูป


คุณอาจสนใจ
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)
การใช้ปุ่ม Show/Hide
นายนุก (22,985 - 12 ก.พ. 51)
การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream
Mr.GuruZ (58,156 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,922 - 20 ต.ค. 51)
การเพิ่มข้อมูลลง Record
อ้อม (23,437 - 07 เม.ย. 50)
การ Render Animation 1
first (25,378 - 02 เม.ย. 51)
Rectangular Marquee (M)
Mr.GuruZ (81,931 - 22 ก.ย. 50)
ลดขนาดถังขยะเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ XP
เว็บไทยดีดี (15,350 - 29 ก.ย. 50)