การสร้าง Form จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Form
 

 

     สร้าง Form เพื่อนำมาใช้งานในการดูข้อมูล กรอกข้อมูล แก้ไข ข้อมูลที่อยุ่ในตารางหรือใน Query

   1. Click > Form
   2. Click > สร้าง มีหน้างต่างรายการดังรูป

 

  3. เลือก Design View เป็นการออกแบบตามต้องการ
   4. เลือก ตาราง/แบบสอบถาม ที่ต้องการใช้ในการออกแบบฟอร์ม ในที่นี้เลือก ตารางประวัติพนักงาน หรือ
       Table : Employees

 

   5. Click ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าต่างการออกแบบฟอร์มดังรูป


คุณอาจสนใจ
การทำ Banner อย่างง่ายๆ ด้วย Flash
Tung (131,717 - 06 ธ.ค. 50)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (22,843 - 13 ม.ค. 50)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (31,337 - 03 มิ.ย. 49)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (ตอนจบ)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (32,194 - 19 ม.ค. 51)
การวาดรูป Flowchart
หมูขุน (21,677 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการทำภาพซูมแบบง่ายๆ
ล่องลอย (42,936 - 04 ก.ย. 49)
เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่
Charoen (70,370 - 27 พ.ย. 50)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (30,605 - 26 พ.ย. 50)