การสร้าง Form จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Form
 

 

     สร้าง Form เพื่อนำมาใช้งานในการดูข้อมูล กรอกข้อมูล แก้ไข ข้อมูลที่อยุ่ในตารางหรือใน Query

   1. Click > Form
   2. Click > สร้าง มีหน้างต่างรายการดังรูป

 

  3. เลือก Design View เป็นการออกแบบตามต้องการ
   4. เลือก ตาราง/แบบสอบถาม ที่ต้องการใช้ในการออกแบบฟอร์ม ในที่นี้เลือก ตารางประวัติพนักงาน หรือ
       Table : Employees

 

   5. Click ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าต่างการออกแบบฟอร์มดังรูป


คุณอาจสนใจ
รวม Virus สายพันธ์ใหม่ มากับ Handy Drive
เว็บไทยดีดี (23,912 - 25 ส.ค. 50)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (68,545 - 23 พ.ย. 50)
การทำโฆษณาแบบพับเก็บได้
Mr.GuruZ (100,998 - 04 มิ.ย. 49)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,733 - 29 มี.ค. 51)
การทำคลื่นน้ำ ด้วย photoshop
Black-Hawk (86,797 - 18 ม.ค. 51)
การทำหิมะลงบนภาพ
Tung (128,271 - 23 ธ.ค. 50)
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (25,976 - 19 ม.ค. 51)
การสลับสี table
Zerohate (51,112 - 28 พ.ย. 50)