การสร้าง Crosstab Query Wizard จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Crosstab Query Wizard
 

 

     เป็นการสร้าง Query สรุปผลจากตาราง

   1. Click เลือก Query
   2. Click เลือกที่สร้าง จะมีหน้าของรายการ Query ดังรูป

 

   3. เลือกที่ ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบไขว้ Crosstab Query
   4. เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยก็ กด ตกลง

 

   5. ให้เลือกตารางที่ต้องการนำมาสร้างในตัวอย่างนี้เลือกที่ Product
   6. Click > Next

 

   7. เลือกชื่อ Field ที่ต้องการมาสรุปผลตัวอย่างนี้เลือกที่ QuantityPerUnit
   8. Click เพื่อเลือก Field และเมื่อเลือกแล้วให้คลิ๊ก Next

 

   9. เลือกชื่อ Field ที่ต้องการสรุปผลในแนวตั้ง หรือ ในส่วนหัวของคอลัมส์ตัวอย่างนี้เลือกที่ UnitPrice
   10. Click > Next

 

  11. เลือกชื่อ Field และฟังก์ชันในการคำนวณ เลือกที่  Unitprice กับ Max
  12. Click > Next และทำการตั้งชื่อตามต้องการ

 

   13. Click > สิ้นสุด Finish ได้ผลดังรูป


คุณอาจสนใจ
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,331 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,158 - 10 เม.ย. 51)
Head
เว็บไทยดีดี (24,714 - 02 เม.ย. 51)
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
นายนุก (29,206 - 07 มี.ค. 51)
แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ
langjuko (274,776 - 02 ก.ย. 51)
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
อ้อม (37,651 - 07 เม.ย. 50)
การเปลี่ยน Title ของเว็บเพจ
Mr.GuruZ (50,129 - 04 มิ.ย. 49)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max
เว็บไทยดีดี (38,701 - 02 เม.ย. 51)