การสร้าง Crosstab Query Wizard จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Crosstab Query Wizard
 

 

     เป็นการสร้าง Query สรุปผลจากตาราง

   1. Click เลือก Query
   2. Click เลือกที่สร้าง จะมีหน้าของรายการ Query ดังรูป

 

   3. เลือกที่ ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามแบบไขว้ Crosstab Query
   4. เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยก็ กด ตกลง

 

   5. ให้เลือกตารางที่ต้องการนำมาสร้างในตัวอย่างนี้เลือกที่ Product
   6. Click > Next

 

   7. เลือกชื่อ Field ที่ต้องการมาสรุปผลตัวอย่างนี้เลือกที่ QuantityPerUnit
   8. Click เพื่อเลือก Field และเมื่อเลือกแล้วให้คลิ๊ก Next

 

   9. เลือกชื่อ Field ที่ต้องการสรุปผลในแนวตั้ง หรือ ในส่วนหัวของคอลัมส์ตัวอย่างนี้เลือกที่ UnitPrice
   10. Click > Next

 

  11. เลือกชื่อ Field และฟังก์ชันในการคำนวณ เลือกที่  Unitprice กับ Max
  12. Click > Next และทำการตั้งชื่อตามต้องการ

 

   13. Click > สิ้นสุด Finish ได้ผลดังรูป


คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (45,628 - 29 มี.ค. 51)
การสุ่ม Password
Mr.GuruZ (35,881 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลม
langjuko (84,928 - 28 ต.ค. 51)
การใช้ this
Mr.POP (37,781 - 05 พ.ย. 49)
สร้างพื้นหลังแบบ Matrix
langjuko (178,810 - 08 ต.ค. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready ตอน 2
ดินสอ (107,215 - 05 ต.ค. 49)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,191 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่งวนลูป for
Mr.GuruZ (26,974 - 03 มิ.ย. 49)