การสร้าง Query ด้วย wizard จัดทำโดย : คุณอ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Query wizard ด้วยตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย ( Simple Query Wizard )
 

 

   การสร้าง Query wizard เป็นการสร้างโดยเลือกที่โปรแกรมมีมาให้ตามต้องการ แบบของ wizard ก็จะแตกต่างกันไป
จะต้องเลือกการสร้างให้เหมาะกับงาน ใน Access มี Wizard มาให้ดังนี้

   1.Simple Query Wizard >> สร้าง Query อย่างง่าย คล้ายกับ ที่ได้ออกแบบด้วยตัวเอง หน้าตาของ
      Simple Query Wizard เป็นดังรูป
   2.Click เลือก แบบสอบถาม (Query) คลิ๊กเลือกที่รายการ สร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบและเลือกที่สร้าง
   3. มีเห็นหน้าต่างดังรูป

 

   4. ให้เลือกที่ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย ( Simple Query Wizard )
   5. Click > ตกลง (OK) จะมีหน้าต่างของ Query

 

   6. เลือกตาราง ในช่อง ตาราง/แบบสอบถาม ตัวอย่างนี้เลือก ตาราง Product
   7. เลือกฟิลด์ที่ต้องการมาสร้าง ผมขอเลือกที่ ProductID และ ProductName
   8. โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม    ฟิลด์ที่เลือกจะมาอยู่ทางกรอบขวา

 

   9. คลิ๊ก ถัดไป (Next) จะหน้าต่าง และมีรายการให้เลือก โดยให้เลือกไว้ที่เปิดแบบสอบถามเพื่อดูข้อมูล

 

   10. ตั้งชื่อ Query
   11. Click > เสร็จสิ้น จะได้ Query wizard ซึ่งผลที่ไ้ด้จะคล้ายกับการออกแบบเอง


คุณอาจสนใจ
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,318 - 23 ก.ค. 50)
การใส่ Header และ Footer
หมูขุน (27,058 - 04 ก.พ. 50)
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (46,434 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (70,791 - 17 ม.ค. 51)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 3)
อ.เล็ก (64,176 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งาน Layer
Mr.GuruZ (43,772 - 04 มิ.ย. 49)
การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (58,294 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างตัวหนังสือลายแตกๆ
langjuko (272,802 - 30 ต.ค. 51)