การทำงานกับ Query จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การทำงานกับ Query
 

 

>> click Query
>> click new มีหน้าต่างรายากรให้เลือก

>> เลือก Design View เป็นการออกแบบเอง
>> click OK มีหน้าต่างให้เลือกตาราง ที่จะมาสร้าง Query

>> เลือก table ที่ต้องการ
>> click ที่ add (เพิ่ม)
>> click close หลังจากเลือกชื่อตารางแล้ว จะเห็นหน้าต่างการทำงานของ query

>> จากรูปเลือก field ที่ต้องการให้แสดงในช่อง field
>> click หรือเลือกที่ view => datasheet view เพื่อดูข้อมูลที่เลือกไป

>> จากภาพเป็นการสร้าง query แบบธรรมดา ไม่ได้กำหนดเงื่อนคุณอาจสนใจ
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 3 (การทำ Movie เมฆลอยด้านหลัง)
Black-Hawk (154,386 - 21 ม.ค. 51)
อยากซ่อนไฟล์ MSConfig
เว็บไทยดีดี (14,794 - 26 ม.ค. 51)
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (35,665 - 05 พ.ย. 49)
การแทรก และลบ Column ใน Query
คุณอ้อม (19,585 - 30 เม.ย. 50)
การย่อ/ขยายเอกสาร
นายนุก (18,558 - 07 ก.พ. 51)
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (21,990 - 13 ม.ค. 50)
รู้จักกับ USB 2.0
เว็บไทยดีดี (13,719 - 28 ก.ค. 50)