การทำงานกับ Query จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การทำงานกับ Query
 

 

>> click Query
>> click new มีหน้าต่างรายากรให้เลือก

>> เลือก Design View เป็นการออกแบบเอง
>> click OK มีหน้าต่างให้เลือกตาราง ที่จะมาสร้าง Query

>> เลือก table ที่ต้องการ
>> click ที่ add (เพิ่ม)
>> click close หลังจากเลือกชื่อตารางแล้ว จะเห็นหน้าต่างการทำงานของ query

>> จากรูปเลือก field ที่ต้องการให้แสดงในช่อง field
>> click หรือเลือกที่ view => datasheet view เพื่อดูข้อมูลที่เลือกไป

>> จากภาพเป็นการสร้าง query แบบธรรมดา ไม่ได้กำหนดเงื่อนคุณอาจสนใจ
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,911 - 13 ม.ค. 50)
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,666 - 19 ม.ค. 51)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,814 - 29 มี.ค. 51)
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (50,920 - 20 ต.ค. 51)
WinRAR มากกว่าคำว่า..บีบอัดข้อมูล
เว็บไทยดีดี (17,884 - 08 ก.ย. 50)
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
Zerohate (37,044 - 21 พ.ย. 50)
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
Zerohate (39,405 - 19 ม.ค. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,564 - 19 ก.ย. 51)