การสร้าง Table Wizard จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้าง Table Wizard
 

 

  จากที่ได้ผ่านมาแล้วนั้น เป็นการสร้าง Table โดยผู้ใช้กำหนดโครงสร้างของ Table เอง ตามต้องการ สำหรับการสร้าง Table โดยใช้ Wizard เป็นการสร้างโดย
อาศัยรูปแบบต่าง ๆ ของโปรแกรม Access ที่กำหนดไว้ให้ สร้างโดยการเลือก Field ที่ต้องการจาก Table ข้อดี ของการสร้าง Table wizard จะช่วยให้ทำงาน
ได้สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการสร้างด้วย Wizard มีดังนี้

   >> Click Table
   >> Click New

   >> เลือกรายการ Wizard
   >> Click ปุ่ม OK จะปรากฏรายชื่อ Table และชื่อ Field ตัวอย่างที่โปรแกรมกำหนดให้เลือก

   >> ในแต่ละ Table เมื่อ click ดู จะมีชื่อ Field ต่างกัน ถ้าต้องการใช้ Field ก็ เลือกที่ Field นั้น โดยคลิ๊กที่ Field นั้น
   >> Click Field ที่เลือกจะมาอยู่กรอบทางขวา
   >> Click Field ทางซ้ายทั้งหมดจะมาอยู่ทางขวา

   >> Click Field ที่เลือกจากกรอบด้านขวากลับมาทางซ้าย
   >> Click Field กรอบทางขวาจะกลับมาทางซ้ายทั้งหมด
   >> Click Next เมื่อเลือก Field เรียบร้อย

   >> ตั้งชื่อ table ในช่อง What do you want to name your table ?
   >> และ wizard จะถามเกี่ยวกับการสร้าง primary key

Yes, set a primary key for me => ให้ Access กำหนด primary key ให้
์No,I'll set primary key => กำหนด primary key เอง


   >> เลือก Yes ,........ ให้ Access กำหนด primary key ให้
   >> Click Next จะมีหน้าต่างถามถึงควมสัมพันธ์ของ table ที่สร้างใหม่กับ table อื่น ๆ ในฐานข้อมูล

   >> ถ้าต้องการสร้างความสัมพันธ์ให้กับ table ให้คลิ๊กที่ *relationship ถ้าไม่ต้องการสร้างให้ คลิ๊ก Next ผ่านไป

   >> จะเห็นรายการต่าง ๆ ให้เลือกหลังจากที่่ wizard สร้าง table

Modify the table design => กลับไปแก้ไขโครงสร้าง table
Enter data directly into the table =>ป้อนข้อมูลลง table
Enter data into the table using a form the
wizard creates for me
=> ป้อนข้อมูลลง table ด้วย Form wizard ที่สร้างขึ้นมา

   >> ให้เลือก Enter data directly into the table เพื่อเข้าหน้าจอการป้อน
   >> Click Finish

* กล่าวถึงในเรื่อง ความสัมพันธ์


คุณอาจสนใจ
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (110,980 - 04 ธ.ค. 50)
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
อ้อม (53,713 - 13 ม.ค. 50)
ลดแท็บเหลือแค่ไอคอนใน Firefox
เว็บไทยดีดี (13,958 - 22 ก.ย. 50)
Flash Drive ติดไวรัสมีโปรแกรมสแกนไวรัสตัวไหนฆ่าได้บ้าง เจอเป็นไฟล์ .exe
เว็บไทยดีดี (34,642 - 24 เม.ย. 51)
การ Fixed ภาพพื้นหลัง หยุดนิ่งด้วย HTML
Black-Hawk (67,634 - 29 ม.ค. 51)
เปลี่ยน HTML เป็น XHTML
dooidea team (55,841 - 21 มี.ค. 51)
ล็อกคลิกซ้ายลากไฟล์สะดวก
เว็บไทยดีดี (13,862 - 29 ก.ย. 50)
การจัดระเบียบ code
Mr.GuruZ (55,840 - 31 มี.ค. 50)