การลบ Record จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การลบ Record
 

 

   การลบ เมื่อทำการลบแ้ล้วจะไม่สามารถนำข้อมูลกับใช้ได้อีก สำหรับวิธีการลบ record ทำได้ดังนี้

   >> Click ที่ช่องด้านหน้าของ Record ที่ต้องการลบ เป็นดังรูป

   >> กด Delete
   >> จะเห็น Dialog Box

   >> Click yes ต้องการลบ
   >> Click No ไม่ต้องการลบ


คุณอาจสนใจ
การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ
หมูขุน (36,513 - 13 มิ.ย. 51)
การย่อ/ขยายเอกสาร
นายนุก (18,703 - 07 ก.พ. 51)
การทำ ลิ้งค์ และ เมาส์ hover จาก Flash
Tung (87,261 - 06 ธ.ค. 50)
การนำภาพมาใช้กับรูปทรง 3 มิติที่สร้างจากการทำ 3D Transform
Lee (84,727 - 25 ธ.ค. 49)
การนับคำในเอกสาร word
หมูขุน (21,585 - 20 มี.ค. 50)
การสร้างแผนผัง Organization Chat
nut (31,117 - 08 มี.ค. 51)
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
Mr.nook (21,974 - 14 ม.ค. 51)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ PWS จำลองเป็น Server (win 95, 98, Me)
Mr.GuruZ (23,703 - 03 มิ.ย. 49)