สร้างตาราง : Table จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
สร้างตาราง : Table
 


    >> Click เลือกที่ tables
    >> Click New จะปรากฏรายการต่าง ให้เลือก ดังรูป

   >> เลือก design new เพื่อกำหนดโครงสร้างของตาราง
   >> Click Ok จะเห็นหน้าต่างให้กำหนดโครงสร้างของ ตาราง ดังรูป

   >> หลังจากกำหนดโครงสร้างเสร็จแล้ว เลือก File Save เพื่อบันทึกโครงสร้างตาราง จะเห็นหน้าต่าง ดังรูป

   >> ตั้งชื่อตาราง ในช่ิอง Table Name
   >> Click OK จะมีข้อความเตือนในการสร้าง คีย์หลัก (Primary Key) เพราะจากโครงสร้างที่ผ่านมายังไม่ได้กำหนด คีย์หลัก ให้กับ ตาราง

   >> ตอบ yes เพื่อสร้าง Primary Key โปรแกรมจะสร้าง Field ให้ใหม่แลจะกำหนดเป็น Auto Number และจึงกำหนดเป็น Primary Key
   >> Click เพื่อปิดโครงสร้างตารางออกสู่หน้าจอฐานข้อมูล


คุณอาจสนใจ
วิธีการทำงานของเมล์แบบ SMTP
เว็บไทยดีดี (14,488 - 29 ก.ย. 50)
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
Mr.GuruZ (66,756 - 03 มิ.ย. 49)
การทำแว่นขยายด้วย Photoshop
Black-Hawk (92,211 - 23 ม.ค. 51)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (56,536 - 22 ต.ค. 51)
การบันทึก Query ( Save Query )
คุณอ้อม (21,630 - 30 เม.ย. 50)
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (46,513 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (46,014 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ text link เพื่อ ปิดหน้า BROWSER ทันที
Tung (23,529 - 27 พ.ย. 50)