สร้างตาราง : Table จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
สร้างตาราง : Table
 


    >> Click เลือกที่ tables
    >> Click New จะปรากฏรายการต่าง ให้เลือก ดังรูป

   >> เลือก design new เพื่อกำหนดโครงสร้างของตาราง
   >> Click Ok จะเห็นหน้าต่างให้กำหนดโครงสร้างของ ตาราง ดังรูป

   >> หลังจากกำหนดโครงสร้างเสร็จแล้ว เลือก File Save เพื่อบันทึกโครงสร้างตาราง จะเห็นหน้าต่าง ดังรูป

   >> ตั้งชื่อตาราง ในช่ิอง Table Name
   >> Click OK จะมีข้อความเตือนในการสร้าง คีย์หลัก (Primary Key) เพราะจากโครงสร้างที่ผ่านมายังไม่ได้กำหนด คีย์หลัก ให้กับ ตาราง

   >> ตอบ yes เพื่อสร้าง Primary Key โปรแกรมจะสร้าง Field ให้ใหม่แลจะกำหนดเป็น Auto Number และจึงกำหนดเป็น Primary Key
   >> Click เพื่อปิดโครงสร้างตารางออกสู่หน้าจอฐานข้อมูล


คุณอาจสนใจ
เครื่องมือกลุ่ม Drawing>AutoShapes
หมูขุน (15,626 - 04 ก.พ. 50)
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (26,138 - 19 ม.ค. 51)
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (92,916 - 26 เม.ย. 51)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ POP3
เว็บไทยดีดี (14,737 - 29 ก.ย. 50)
การไดคัทภาพ
ดินสอ (148,538 - 31 ก.ค. 49)
การสร้าง Barcode
langjuko (171,849 - 08 ต.ค. 51)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,777 - 29 มี.ค. 51)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,102 - 29 ม.ค. 51)