สร้างตาราง : Table จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
สร้างตาราง : Table
 


    >> Click เลือกที่ tables
    >> Click New จะปรากฏรายการต่าง ให้เลือก ดังรูป

   >> เลือก design new เพื่อกำหนดโครงสร้างของตาราง
   >> Click Ok จะเห็นหน้าต่างให้กำหนดโครงสร้างของ ตาราง ดังรูป

   >> หลังจากกำหนดโครงสร้างเสร็จแล้ว เลือก File Save เพื่อบันทึกโครงสร้างตาราง จะเห็นหน้าต่าง ดังรูป

   >> ตั้งชื่อตาราง ในช่ิอง Table Name
   >> Click OK จะมีข้อความเตือนในการสร้าง คีย์หลัก (Primary Key) เพราะจากโครงสร้างที่ผ่านมายังไม่ได้กำหนด คีย์หลัก ให้กับ ตาราง

   >> ตอบ yes เพื่อสร้าง Primary Key โปรแกรมจะสร้าง Field ให้ใหม่แลจะกำหนดเป็น Auto Number และจึงกำหนดเป็น Primary Key
   >> Click เพื่อปิดโครงสร้างตารางออกสู่หน้าจอฐานข้อมูล


คุณอาจสนใจ
ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (32,993 - 26 พ.ย. 50)
เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop
พุงโต (89,014 - 04 เม.ย. 51)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (30,801 - 26 พ.ย. 50)
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (87,359 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Link E-mail
Mr.GuruZ (43,460 - 04 มิ.ย. 49)
การทำหิมะลงบนภาพ
Tung (128,669 - 23 ธ.ค. 50)
ออปชั่นในการวาง
นายนุก (18,162 - 25 ก.พ. 51)
ความหมายของ static
Mr.POP (46,839 - 05 พ.ย. 49)