สร้างตาราง : Table จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
สร้างตาราง : Table
 


    >> Click เลือกที่ tables
    >> Click New จะปรากฏรายการต่าง ให้เลือก ดังรูป

   >> เลือก design new เพื่อกำหนดโครงสร้างของตาราง
   >> Click Ok จะเห็นหน้าต่างให้กำหนดโครงสร้างของ ตาราง ดังรูป

   >> หลังจากกำหนดโครงสร้างเสร็จแล้ว เลือก File Save เพื่อบันทึกโครงสร้างตาราง จะเห็นหน้าต่าง ดังรูป

   >> ตั้งชื่อตาราง ในช่ิอง Table Name
   >> Click OK จะมีข้อความเตือนในการสร้าง คีย์หลัก (Primary Key) เพราะจากโครงสร้างที่ผ่านมายังไม่ได้กำหนด คีย์หลัก ให้กับ ตาราง

   >> ตอบ yes เพื่อสร้าง Primary Key โปรแกรมจะสร้าง Field ให้ใหม่แลจะกำหนดเป็น Auto Number และจึงกำหนดเป็น Primary Key
   >> Click เพื่อปิดโครงสร้างตารางออกสู่หน้าจอฐานข้อมูล


คุณอาจสนใจ
หน้าตาของโปรแกรม 3D Studio MAX
เว็บไทยดีดี (21,985 - 02 เม.ย. 51)
เร่งความเร็วเน็ตให้ XP Pro
เว็บไทยดีดี (14,043 - 29 ก.ย. 50)
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
นายนุก (30,253 - 26 ก.พ. 51)
แนะนำเครื่องมือใหม่ Adobe Dreamweaver CS3
Mr.GuruZ (185,319 - 10 พ.ค. 51)
การนำ รูปภาพมาเป็น ปุ่ม submit form
Tung (94,263 - 23 ธ.ค. 50)
ลบชื่อโปรแกรมที่อยู่บนไอคอนออกไป XP
เว็บไทยดีดี (14,207 - 01 ก.ย. 50)
สร้างแสงกระจาย
langjuko (64,840 - 22 ต.ค. 51)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (39,552 - 14 มิ.ย. 51)