การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access
 


   >> Click ปุ่ม Start
   >> เลือกโปรแกรม และ เลือกที่ Microsoft Access
   >> จะเห็นหน้าจอภาพ ของ Program ดังรูป 1

   

   >> เลือกสร้างฐานข้อมูลเปล่า Blank Access Database
   >> ตกลง (OK) จะปรากฏจอภาพให้ตั้งชื่อ

 

 

   >> กำหนดไดเร็คทอรีที่ต้องการเก็บฐานข้อมูลในช่อง Save in
   >> ตั้งชื่อฐานข้อมูลในช่อง File Name

 

 

   >> Click ที่ Create จะปรากฏจอภาพของ Database ดังรูป

 

 


คุณอาจสนใจ
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (78,081 - 03 มิ.ย. 49)
การลบคำ หรือข้อความ
นายนุก (18,762 - 22 ก.พ. 51)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,152 - 29 ม.ค. 51)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,476 - 26 พ.ย. 50)
ล๊อกตาย Status bar ของ IE ทำไงนะ
เว็บไทยดีดี (14,788 - 08 ก.ย. 50)
การสร้าง Link E-mail
Mr.GuruZ (43,488 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,438 - 04 มิ.ย. 49)
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
P'nutthapon (21,484 - 13 ม.ค. 50)