ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
 


Table : เก็บข้อมูลในลักษณะตาราง ประกอบด้วย Row และ Column สร้างได้ทั้งแบบ โครงสร้างของตาราง หรือ แบบ wizard

Query : การดู หรือ การค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้าง Field ใหม่ได้ที่เกิดจากการคำนวณ

Form : การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข ลบและเรียกดูข้อมูล หรือมีการสร้างปุ่มคำสั่งช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น ออกแบบตามต้องการ

Report : การสร้างรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในตาราง หรือ Query ตามแบบต้องการ ออกแบบเอง หรือ wizard

Page : รูปแบบพิเศษ ของเว็ปเพจที่เรียกดูและการทำงานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

Marco : การนำงานต่าง ๆ มาเขียนเรียงลำดับก่อนหลัง

Module : การสร้างงานขึ้นเพื่อใช้เอง สร้างจากภาษา Access Basic คือการเขียนโปรแกรม

 

ชนิดข้อมูล

 

 

Text : เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขที่ไม่ได้นำไปคำนวณ ความกว้างในการเก็บ 255 ตัวอักษร

Memo : เก็บรายละเอียดหรือข้อความทั่วไปจำนวนมาก เก็บได้ถึง 65,535 ตัวอักษร

Number : เก็บตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ ใช้เนื้อที่ 1 - 8 byte

Date/Time : เก็บวันที่ เวลา เนื้อที่ในการเก็บ 8 byte

Currency : เก็บตัวเลขเหมือน Number แต่ เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยมีสกุลเงินและเครื่องหมาย

AutoNumber : เก็บตัวเลขในการนับ ใช้เนื้อที่เก็บ 4 byte ตัวเลขนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อลบ record ใดที่มี Autonumber จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

Yes/No : เก็บค่าทางตรรกศาสตร์ ได้ผล 2 ค่า จริง เท็จ

OLE Object : เก็บรูปภาพ เก็บได้ 1 GB

Hyperlink : เชื่อมโยงข้อมูลไปยังไฟล์ภายนอกที่อยู่ใน world wide web

Lookup Wizard : ใช้ตามแบบที่โปรแกรมกำหนดให


คุณอาจสนใจ
ทำอัลบั้มภาพออนไลน์แบบเด็ดๆ ด้วย PhotoShop 7.0
Ms. Kanittha S. : writer@maildozy.com (67,478 - 23 ธ.ค. 50)
CAPTCHA คืออะไร
เว็บไทยดีดี (17,634 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำแถบเมนูบาร์ XP
Mr.GuruZ (53,568 - 22 ก.ย. 50)
การทำ Banner ง่ายๆ สไตล์ Namo WebEditor
Mr.GuruZ (48,370 - 10 พ.ค. 51)
การทำ Counter โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL
อี๊ด (81,082 - 03 มิ.ย. 49)
Magic Wand Tool (W)
Mr.GuruZ (111,726 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (113,682 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (21,110 - 03 พ.ค. 51)