ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
 


Table : เก็บข้อมูลในลักษณะตาราง ประกอบด้วย Row และ Column สร้างได้ทั้งแบบ โครงสร้างของตาราง หรือ แบบ wizard

Query : การดู หรือ การค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้าง Field ใหม่ได้ที่เกิดจากการคำนวณ

Form : การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข ลบและเรียกดูข้อมูล หรือมีการสร้างปุ่มคำสั่งช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น ออกแบบตามต้องการ

Report : การสร้างรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในตาราง หรือ Query ตามแบบต้องการ ออกแบบเอง หรือ wizard

Page : รูปแบบพิเศษ ของเว็ปเพจที่เรียกดูและการทำงานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

Marco : การนำงานต่าง ๆ มาเขียนเรียงลำดับก่อนหลัง

Module : การสร้างงานขึ้นเพื่อใช้เอง สร้างจากภาษา Access Basic คือการเขียนโปรแกรม

 

ชนิดข้อมูล

 

 

Text : เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขที่ไม่ได้นำไปคำนวณ ความกว้างในการเก็บ 255 ตัวอักษร

Memo : เก็บรายละเอียดหรือข้อความทั่วไปจำนวนมาก เก็บได้ถึง 65,535 ตัวอักษร

Number : เก็บตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ ใช้เนื้อที่ 1 - 8 byte

Date/Time : เก็บวันที่ เวลา เนื้อที่ในการเก็บ 8 byte

Currency : เก็บตัวเลขเหมือน Number แต่ เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยมีสกุลเงินและเครื่องหมาย

AutoNumber : เก็บตัวเลขในการนับ ใช้เนื้อที่เก็บ 4 byte ตัวเลขนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อลบ record ใดที่มี Autonumber จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

Yes/No : เก็บค่าทางตรรกศาสตร์ ได้ผล 2 ค่า จริง เท็จ

OLE Object : เก็บรูปภาพ เก็บได้ 1 GB

Hyperlink : เชื่อมโยงข้อมูลไปยังไฟล์ภายนอกที่อยู่ใน world wide web

Lookup Wizard : ใช้ตามแบบที่โปรแกรมกำหนดให


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (22,251 - 03 พ.ค. 51)
การทำแว่นขยายด้วย Photoshop
Black-Hawk (91,899 - 23 ม.ค. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,564 - 19 ก.ย. 51)
การติดตั้ง Microsoft Visual C++ 6.0
Mr.POP (39,235 - 26 พ.ย. 50)
การ Format Flash Drive ให้ Boot ได้
เว็บไทยดีดี (76,876 - 18 ส.ค. 50)
การใช้ this
Mr.POP (38,270 - 05 พ.ย. 49)
สร้างพลุแอนนิเมชั่น
langjoko (68,456 - 22 ต.ค. 51)
โกงเกมไพ่ Solitaire
เว็บไทยดีดี (18,279 - 22 ก.ย. 50)