ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
 


Table : เก็บข้อมูลในลักษณะตาราง ประกอบด้วย Row และ Column สร้างได้ทั้งแบบ โครงสร้างของตาราง หรือ แบบ wizard

Query : การดู หรือ การค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด สร้าง Field ใหม่ได้ที่เกิดจากการคำนวณ

Form : การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข ลบและเรียกดูข้อมูล หรือมีการสร้างปุ่มคำสั่งช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น ออกแบบตามต้องการ

Report : การสร้างรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในตาราง หรือ Query ตามแบบต้องการ ออกแบบเอง หรือ wizard

Page : รูปแบบพิเศษ ของเว็ปเพจที่เรียกดูและการทำงานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

Marco : การนำงานต่าง ๆ มาเขียนเรียงลำดับก่อนหลัง

Module : การสร้างงานขึ้นเพื่อใช้เอง สร้างจากภาษา Access Basic คือการเขียนโปรแกรม

 

ชนิดข้อมูล

 

 

Text : เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขที่ไม่ได้นำไปคำนวณ ความกว้างในการเก็บ 255 ตัวอักษร

Memo : เก็บรายละเอียดหรือข้อความทั่วไปจำนวนมาก เก็บได้ถึง 65,535 ตัวอักษร

Number : เก็บตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ ใช้เนื้อที่ 1 - 8 byte

Date/Time : เก็บวันที่ เวลา เนื้อที่ในการเก็บ 8 byte

Currency : เก็บตัวเลขเหมือน Number แต่ เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยมีสกุลเงินและเครื่องหมาย

AutoNumber : เก็บตัวเลขในการนับ ใช้เนื้อที่เก็บ 4 byte ตัวเลขนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อลบ record ใดที่มี Autonumber จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

Yes/No : เก็บค่าทางตรรกศาสตร์ ได้ผล 2 ค่า จริง เท็จ

OLE Object : เก็บรูปภาพ เก็บได้ 1 GB

Hyperlink : เชื่อมโยงข้อมูลไปยังไฟล์ภายนอกที่อยู่ใน world wide web

Lookup Wizard : ใช้ตามแบบที่โปรแกรมกำหนดให


คุณอาจสนใจ
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,828 - 27 พ.ย. 50)
วิธีรักษาความปลอดภัยให้ระบบ wireless ของคุณ
เว็บไทยดีดี (15,972 - 29 ก.ย. 50)
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (37,355 - 23 ธ.ค. 50)
สร้างข้อความในแบบของการ์ตูน
langjoko (335,641 - 30 ต.ค. 51)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (54,970 - 04 มิ.ย. 49)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,647 - 30 ต.ค. 51)
ลบรายชื่อส่วนเกินใน MSN ง่าย ๆ
สายลม (16,639 - 12 เม.ย. 51)
การใช้เงื่อนไขใน Query
อ้อม (28,829 - 30 เม.ย. 50)