Access Tutorials, การใช้งาน Access
การบันทึก Query ( Save Query )
การบันทึกคิวรี เมื่อเรามีการทำงานและการใช้งานในคิวรีแล้วเราก็ควรที่จะทำการบันทึกคิวรีที่เราได้สร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานครั้งต่อไป - คุณอ้อม
แสดง 22,266 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแทรก และลบ Column ใน Query
การแทรก และลบคอลัมน์ในคิวรีคือต้องการลบรายละเอียดของเรคอร์ดที่เราไม่ต้องการใช้งานออกซึ่งเราสามารถทำได้ไม่มีผลกระทบกับฐานข้อมูลหลัก - คุณอ้อม
แสดง 20,897 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เงื่อนไขใน Query
การใช้เงื่อนไขในคิวรี เราต้องเรียนรู้วิธีการและการกำหนดเงื่อนไขในคิวรีเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เราต้องการตรงกับจุดประสงค์ - อ้อม
แสดง 29,591 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
การกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของคิวรี ในการเลือกข้อมูลที่เราต้องการใช้งานโดยจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการเลือก - อ้อม
แสดง 31,297 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำงานกับ Query
การทำงานกับ คิวรี เมื่อเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่บันทึกอยู่ในเรคอร์ดภายในฐานข้อมูลของเรา คิวรีจะทำหน้าที่ในการเลือกข้อมูลที่เราต้องการ - อ้อม
แสดง 20,769 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้าง Table Wizard
การสร้าง Table ด้วย Wizard คือการใช้ตัวช่วยของโปรแกรมซึ่งทำให้เราสามารถสร้างตารางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น - อ้อม
แสดง 19,756 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การลบ Record
การลบข้อมูลในเรคอร์ดก็เช่นเดียวกัน เราสามารถลบข้อมูลในเรคอร์ดซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ถูกลบในครั้งเดียวเช่นกัน - อ้อม
แสดง 21,246 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเพิ่มข้อมูลลง Record
การเพิ่มข้อมูลลงในเรคอร์ด เนื่องจากMicrosoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จึงถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเมื่อคุณมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพียงครั้งเดียว - อ้อม
แสดง 23,562 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การป้อนข้อมูลลงใน Table
หลังจากที่เราได้ออกได้สร้างตารางในฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการใช้งาน และการเพิ่มข้อมูลลงในตารางของเรากันบ้าง - อ้อม
แสดง 23,865 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
สร้างตาราง : Table
ตารางคือที่เก็บข้อมูลต่างๆของเรา ตารางบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยฟิลด์ และเรคอร์ด ในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วย คีย์หลัก และคีย์นอก - อ้อม
แสดง 27,218 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access
หลังจากที่เราได้ออกแบบตาราง และฟิลด์ข้อมูลได้เหมาะสมกับหน่วยงานแล้ว เราจะต้องมาสร้างฐานข้อมูลใหม่ เพื่อที่เก็บฐานข้อมูลของเรา - อ้อม
แสดง 28,032 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
Microsoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในโปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเพื่อใช่ในการทำงาน - อ้อม
แสดง 38,437 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ฐานข้อมูลกับ MS Access
Microsoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลที่จะช่วยคุณจัดการงานด้านฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีระบบมากยิ่งขึ้น - อ้อม
แสดง 28,523 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
 
คุณอาจสนใจ
การใส่สีให้กับตัวอักษร HTML
สายลม (129,000 - 04 มิ.ย. 49)
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (93,811 - 26 เม.ย. 51)
คีย์บอร์ดตอบสนองช้า...มาก
เว็บไทยดีดี (19,200 - 08 ก.ย. 50)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (31,658 - 26 พ.ย. 50)
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (100,961 - 22 ก.ย. 50)
สารพัด Save Mode ของโปรแกรม Windows XP
เว็บไทยดีดี (17,094 - 26 ม.ค. 51)
ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (33,851 - 26 พ.ย. 50)
เร่งความเร็วเน็ตให้ XP Pro
เว็บไทยดีดี (14,043 - 29 ก.ย. 50)