Access Tutorials, การใช้งาน Access
การบันทึก Query ( Save Query )
การบันทึกคิวรี เมื่อเรามีการทำงานและการใช้งานในคิวรีแล้วเราก็ควรที่จะทำการบันทึกคิวรีที่เราได้สร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานครั้งต่อไป - คุณอ้อม
แสดง 21,565 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแทรก และลบ Column ใน Query
การแทรก และลบคอลัมน์ในคิวรีคือต้องการลบรายละเอียดของเรคอร์ดที่เราไม่ต้องการใช้งานออกซึ่งเราสามารถทำได้ไม่มีผลกระทบกับฐานข้อมูลหลัก - คุณอ้อม
แสดง 19,490 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เงื่อนไขใน Query
การใช้เงื่อนไขในคิวรี เราต้องเรียนรู้วิธีการและการกำหนดเงื่อนไขในคิวรีเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เราต้องการตรงกับจุดประสงค์ - อ้อม
แสดง 28,693 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
การกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของคิวรี ในการเลือกข้อมูลที่เราต้องการใช้งานโดยจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการเลือก - อ้อม
แสดง 28,951 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำงานกับ Query
การทำงานกับ คิวรี เมื่อเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่บันทึกอยู่ในเรคอร์ดภายในฐานข้อมูลของเรา คิวรีจะทำหน้าที่ในการเลือกข้อมูลที่เราต้องการ - อ้อม
แสดง 20,120 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้าง Table Wizard
การสร้าง Table ด้วย Wizard คือการใช้ตัวช่วยของโปรแกรมซึ่งทำให้เราสามารถสร้างตารางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น - อ้อม
แสดง 19,036 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การลบ Record
การลบข้อมูลในเรคอร์ดก็เช่นเดียวกัน เราสามารถลบข้อมูลในเรคอร์ดซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ถูกลบในครั้งเดียวเช่นกัน - อ้อม
แสดง 19,817 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเพิ่มข้อมูลลง Record
การเพิ่มข้อมูลลงในเรคอร์ด เนื่องจากMicrosoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จึงถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเมื่อคุณมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพียงครั้งเดียว - อ้อม
แสดง 22,610 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การป้อนข้อมูลลงใน Table
หลังจากที่เราได้ออกได้สร้างตารางในฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการใช้งาน และการเพิ่มข้อมูลลงในตารางของเรากันบ้าง - อ้อม
แสดง 23,184 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
สร้างตาราง : Table
ตารางคือที่เก็บข้อมูลต่างๆของเรา ตารางบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วยฟิลด์ และเรคอร์ด ในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วย คีย์หลัก และคีย์นอก - อ้อม
แสดง 26,266 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access
หลังจากที่เราได้ออกแบบตาราง และฟิลด์ข้อมูลได้เหมาะสมกับหน่วยงานแล้ว เราจะต้องมาสร้างฐานข้อมูลใหม่ เพื่อที่เก็บฐานข้อมูลของเรา - อ้อม
แสดง 27,191 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
Microsoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในโปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเพื่อใช่ในการทำงาน - อ้อม
แสดง 37,664 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ฐานข้อมูลกับ MS Access
Microsoft Access คือโปรแกรมฐานข้อมูลที่จะช่วยคุณจัดการงานด้านฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีระบบมากยิ่งขึ้น - อ้อม
แสดง 27,120 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
 
คุณอาจสนใจ
ป้องกันภาพถ่ายบนเว็บถูกขโมย
สายลม (16,415 - 08 มี.ค. 51)
เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1
ดินสอ (65,841 - 31 ก.ค. 49)
โครงสร้างและการใช้งาน Method
Mr.POP (57,715 - 05 พ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง strftime
Mr.GuruZ (25,618 - 03 มิ.ย. 49)
เสกไดรฟ์ให้ล่องหน...(Vista)
เว็บไทยดีดี (16,929 - 10 พ.ค. 51)
กำหนดแบบของตัวอักษร
สายลม (52,751 - 25 ก.พ. 50)
เทคนิคการใช้ Mask เพื่อการเปลี่ยนสีตัวอักษร
Tung (126,358 - 06 ธ.ค. 50)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (30,832 - 08 มี.ค. 51)