การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary จัดทำโดย : first พิมพ์


การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary

1. ดาวน์โหลด ชิ้นงานต้นแบบได้ ที่นี่ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ที่เครื่อง และแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เปิดจะได้ดังรูป
2.ไปที่ Command Panel เลือก Particle Systems > Spary ดังรูป3.สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเครื่องมือนี้ดังรูปแล้วไปที่ Font View ใช้เครื่องมือ Move เลื่อน Object ของ Spray ขึ้นดังรูป4.ไปที่ Prespective View แล้วลองเลื่อน Time line ดูรูปภาพจะเหมือนมีเส้น เล็กไหลลงมาจากด้านบน จะเห็นว่ายังไม่สำจริงเท่าไรดังนั้นลองมาตั้งค่า แบบง่ายๆ กัน

5.การตั้งค่า Spray ดังรูปอธิบายรูปภาพ
1.Viewport = ความหนาแน่น
2.Render Count = น้ำหนัก
3.Drop Size = ขนาดของหยดน้ำ
4.Seed = ความเร็วในการตกลงมา
5.Variation = ความกระจาย
ส่วน Drops = ลักษณะธรรมดา
Dots = เป็นจุด
Ticks = ลักษณ์ +

6.เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วลอง Render ภาพออกมาดูกันนะครับคุณอาจสนใจ
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (105,962 - 24 ก.ย. 51)
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (26,276 - 13 ม.ค. 50)
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
first (43,255 - 21 ม.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
Mr.GuruZ (39,243 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Artistic
first (53,932 - 11 ก.พ. 51)
Overloading Method
Mr.POP (39,285 - 05 พ.ย. 49)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,490 - 30 เม.ย. 50)