การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary จัดทำโดย : first พิมพ์


การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary

1. ดาวน์โหลด ชิ้นงานต้นแบบได้ ที่นี่ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ที่เครื่อง และแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เปิดจะได้ดังรูป
2.ไปที่ Command Panel เลือก Particle Systems > Spary ดังรูป3.สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเครื่องมือนี้ดังรูปแล้วไปที่ Font View ใช้เครื่องมือ Move เลื่อน Object ของ Spray ขึ้นดังรูป4.ไปที่ Prespective View แล้วลองเลื่อน Time line ดูรูปภาพจะเหมือนมีเส้น เล็กไหลลงมาจากด้านบน จะเห็นว่ายังไม่สำจริงเท่าไรดังนั้นลองมาตั้งค่า แบบง่ายๆ กัน

5.การตั้งค่า Spray ดังรูปอธิบายรูปภาพ
1.Viewport = ความหนาแน่น
2.Render Count = น้ำหนัก
3.Drop Size = ขนาดของหยดน้ำ
4.Seed = ความเร็วในการตกลงมา
5.Variation = ความกระจาย
ส่วน Drops = ลักษณะธรรมดา
Dots = เป็นจุด
Ticks = ลักษณ์ +

6.เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วลอง Render ภาพออกมาดูกันนะครับคุณอาจสนใจ
เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)
นายนุก (21,294 - 05 เม.ย. 51)
การติดตั้งภาษาไทยให้ Dreamweaver
Mr.GuruZ (52,421 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำแถบเมนูบาร์ XP
Mr.GuruZ (53,542 - 22 ก.ย. 50)
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
Mr.nook (21,806 - 14 ม.ค. 51)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,539 - 27 ก.พ. 51)
99 ไอเดียในการใช้ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (18,657 - 25 ส.ค. 50)
Herizontal Type Tool (T)
Mr.GuruZ (41,857 - 22 ก.ย. 50)
วิธีแก้ไขปัญหาไฟรั่วจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (15,263 - 19 ม.ค. 51)