การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary จัดทำโดย : first พิมพ์


การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary

1. ดาวน์โหลด ชิ้นงานต้นแบบได้ ที่นี่ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ที่เครื่อง และแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เปิดจะได้ดังรูป
2.ไปที่ Command Panel เลือก Particle Systems > Spary ดังรูป3.สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเครื่องมือนี้ดังรูปแล้วไปที่ Font View ใช้เครื่องมือ Move เลื่อน Object ของ Spray ขึ้นดังรูป4.ไปที่ Prespective View แล้วลองเลื่อน Time line ดูรูปภาพจะเหมือนมีเส้น เล็กไหลลงมาจากด้านบน จะเห็นว่ายังไม่สำจริงเท่าไรดังนั้นลองมาตั้งค่า แบบง่ายๆ กัน

5.การตั้งค่า Spray ดังรูปอธิบายรูปภาพ
1.Viewport = ความหนาแน่น
2.Render Count = น้ำหนัก
3.Drop Size = ขนาดของหยดน้ำ
4.Seed = ความเร็วในการตกลงมา
5.Variation = ความกระจาย
ส่วน Drops = ลักษณะธรรมดา
Dots = เป็นจุด
Ticks = ลักษณ์ +

6.เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วลอง Render ภาพออกมาดูกันนะครับคุณอาจสนใจ
การใส่ไฟล์ VDO ใน Dreamweaver
Tung (128,168 - 23 ธ.ค. 50)
การเปลี่ยนสีตัวอักษรใน PHP
Mr.GuruZ (59,211 - 03 มิ.ย. 49)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (38,951 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,179 - 10 เม.ย. 51)
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (34,032 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
หมูขุน (17,228 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,851 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Checkdate
Mr.GuruZ (26,280 - 03 มิ.ย. 49)