Head Modeling Using NURBS จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์


Head Modeling Using NURBS

     
ทำหัวคน มีวิธีทำ 2 วิธี วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ 2 ครับ โดยส่วนตัวผมชอบวิธีนี้มากกว่าเยอะ ง่ายดี แต่ในนี้ผมจะสอนเฉพาะทำหน้า จริงๆจะใช้ทำส่วนอื่นๆก็ได้ อีกอย่าง วิธีนี้จะใช้ MAX 3.x เพราะว่าจะมี Plugin Surface Tool มาให้เลย แถมยังใช้ง่ายกว่าเยอะครับ แต่สำหรับคนที่ไม่มี MAX 3.x ก็ไม่ต้องเสียใจ ถ้าว่างๆผมจะสอนวิธีใช้ หรือถ้าใครอดใจไม่ไหว ก็เอา Plugin Surface Tool สำหรับ MAX 2.x ไปลองดูก่อนก็ได้นะ วิธีใช้งานก็ใกล้เคียงกัน ต่างกันไม่มากครับ

1. ให้หารูปอ้างอิงมาใช้ จะวาดเอง หรือว่า จะไปเอาหน้าใครมาก็ได้ ( ถ้าว่างมากๆ ลองเอาหน้าเพื่อน มาลองทำดูสิครับ ) อย่างน้อยขอให้มีภาพหน้ามองตรง 1 ภาพ แต่ถ้าจะให้เหมือนเด๊ะๆ ก็เอาภาพด้านข้าง ( ที่เข้ากับด้านหน้า นะครับ ถ้ามันไม่เข้ากัน ออกมาอาจเป็น สัตว์ประหลาดล้างโลกได้!!!! ) ด้วยก็ดี ผมมีแค่ภาพด้านหน้าครับ ( เอาภาพนี้มาจาก CD เพลงของพี่ รู้สึกว่าจะเป็น คนร้อง Eye On Me ใน FFVIII นะ ชื่อ อะไรวองๆเนี่ยแหละ ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยครับ ผมไม่รู้จริงๆ ) วิธีใส่ก็ให้ Active ที่ Viewport โดย Right Click ที่ Viewport ที่ต้องการ ( ภาพด้านหน้าใช้ Front Viewport ด้านข้างใช้ Right Viewport ) แล้วไปที่ Menubar เลือก Views --> Viewport Background จะขึ้นหน้าต่างดังรูปที่ 1 ให้ Click ที่ File แล้วเลือกรูปที่จะใช้อ้างอิง เสร็จแล้วที่ช่อง Aspect Ratio เลือก Match Bitmap แล้วให้ Check Box Display Background กับ Lock Zoom/Pan กด OK ก็จะได้ภาพดังรูปที่ 2                                        รูป 1                                                        รูป 2

2. ถ้าเกิดว่าออกมาแล้ว ภาพไม่ครบแบบของผม ก็ให้ Zoom out ออกไปจนเห็นครบครับ ดังรูปที่ 3                                                        รูป 3

3. วาดเส้นแบ่งครึ่งหน้าก่อน โดยใช้ Create --> Shape --> Line จะได้ดังรูป 4                                                       รูป 4

4. วาดเส้นตามโครงหน้าอีกเส้นหนึ่ง ให้ มีทั้งหมด 11 จุด ดังรูป 5                                                       รูป 5

5. จัดเส้นให้ตรงกับโครงหน้า โดยไป ที่ Modify --> Sub-Object เลือก Vertex แล้วเปลี่ยนค่าจุดจาก Conner ให้เป็น Smooth โดย Right Click ที่จุดใดจุดหนึงในเส้น เลือก Smooth เสร็จแล้วก็จัด จุดตามต้องการ โดยการ เคลื่อนจุดไปมา เมื่อจัดแล้ว จะได้ดังรูปที่ 6                                                รูป 6

6. ให้ Zoom in ได้ดังรูปที่ 6a ไปที่ดวงตา แล้ว เลือก Create Line ใน Sub-Object Vertex หมวด Geometry ลากเล้นล้อมดวงตา 3 เส้น เส้นละ 3 จุด จะได้ดังรูปที่ 8                                                   รูป 7                                            รูป 8

7. Zoom in ที่ปาก แล้วทำเหมือนเดิม แต่วาดเพียง 2 เส้น เส้นละ 6 จุด ดังรูปที่ 9                                                  รูป 9

8. ให้วาด เส้น 1 เส้น ล้อมจมูก เอาไว้ โดยให้มี 8 จุด ดังรูปที่ 10                                                       รูป 10

9. ให้วาดเส้น ล้อมรูจมูกเอาไว้ ใช้ 6 จุด ดังรูปที่ 11                                                  รูป 11

10. วาดเส้น โดยเริ่มจากจุดข้างหนึ่งของ รูจมูกออกมาวนรอบสันจมูก โดยใช้ 6 จุด ดังรูปที่ 12                                                      รูป 12

11. วาดเส้น ตามขอบคิ้ว แล้ววนล้อม ดวงตา ใช้ 11 จุด ดังรูปที่ 13                                                  รูป 13

12. วาดเส้น ที่หน้าผาก 4 จุด ดังรูปที่ 14                                                       รูป 14

13. ทำการลากเส้นให้ตัดกับเส้นทุกเส้นที่สร้างเอาไว้ โดยอาศัยจุดต่างๆ เป็นหลัก พยายามทำให้ช่องที่เกิดจากการตัดเป็น 4 เหลี่ยมหรือ 3 เหลี่ยมเท่านั้น ถ้าหากเกิด หน้าต่างดังรูปที่ 13a ขึ้นมาให้เลือก No. เมื่อทำเสร็จจะได้ดังรูปที่ 15                  รูป 15                                              รูป 16

14. รวมเส้นคั่นกลางเข้ากับเส้นที่เราวาดไว้โดยเลือก Attach แล้ว Click ที่เส้นคั่นกลาง
15. ทำการ ตัดเส้นทุกๆเส้นที่ผ่าน เส้นคั่นกลาง โดยเลือกที่ CrossInsert ในหมวด Geometry แล้ว Click ที่จุดที่เส้นตัดกัน แล้วให้ลบจุดที่เลยขอบออกไป จะได้ดังรูปที่ 17                                            รูป 17

16. Zoom In ที่ปาก เลือก Sub-Object Segment และ เลือกที่ เส้นระหว่างปาก ดังรูปที่ 18 แล้วลบทิ้ง                                                รูป 18

17. ให้ Check Box ที่ Area Selection ในหมวด Selection ( อยู่เหนือหมวด Geometry ) เพื่อจะได้เลือกจุดเป็นกลุ่มได้
18. ทำการเชื่อมจุดโดย เลือกกลุ่มของจุดที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน แล้วใช้คำสั่ง Fuse ในหมวด Geometry ให้ทำทุกกลุ่มทีละกลุ่ม เสร็จแล้ว เลือกจุดทุกจุก Right Click ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้ว เลือก Smooth
19. จัดจุดให้ตรงกับภาพอ้างอิง จะได้ดังรูปที่ 19                                                       รูป 19

20. คราวนี้ให้ไปที่ Right Viewport แล้วกำหนดค่าทำเฉพาะแกน X ที่ Restrict to X ดังรูปที่ 20 แล้วเลื่อนจุดต่างๆ ไปทางซ้าย ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจว่า จะเป็นรูปหน้าของคนที่เราต้องการหรือไม่ ขอเพียงทำแล้วรู้ว่า จุดไหนเป็นจุดไหน เส้นไม่พันกันก็เป็นพอแล้ว เสร็จแล้วุจะได้ดังรูปที่ 21        รูป 20                                              รูป 21

21. Zoom In ที่จมูก แล้วเพิ่ม วงหนึ่งวง โดยใช้ 6 จุด เพื่อจะทำโพรงจมูก ใส่ Smooth ลงไปด้วย ดังรูปที่ 22 เสร็จแล้ว ให้ต่อเส้นจากรูจมูก มาที่ วงที่เราทำขึ้น ได้ดังรูปที่ 23 เชื่อมจุดที่วงที่เราทำขึ้นกับเส้นที่เราต่อจากรูจมูก ด้วยคำสั่ง Fuse จะได้ดังรูปที่ 24                                                     รูป 22                                                  รูป 23                                                  รูป 24

22. ไปที่ Front Viewport สร้าง ลูกตา โดยใช้ Create --> Geometry --> GeoSphere ให้ ใส่ค่า Segments เป็น 5 แล้ว Check Box ที่ Smooth และ Generate Mapping Coord. ดังรูปที่ 25 แล้วไปที่ Right Viewport ให้เลื่อน ลูกตาที่เราสร้าง ไปทางซ้าย ที่ตำแหน่งเบ้าตา ดังรูปที่ 26                                                       รูป 25                                                 รูป 26

23. เปลี่ยนค่าที่ Front และ Right Viewport จาก Wireframe ให้เป็น Smooth + Highlight โดย Right Click ที่ ชื่อของ Viewport นั้น
24. เริ่มเลื่อนจุดให้ตรงกับใบหน้าทางด้านข้าง ตามต้องการ โดยเริ่มจาก ดวงตาก่อน จุดไหนที่ต้องการการควบคุมเยอะมากๆ เช่น ดวงตา ก็ให้เปลี่ยน จาก Smooth เป็น Bezier Conner แทน จะมีแขนปรับทิศมาให้ เสร็จแล้วจะได้ดังรูปที่ 27 และ 28 ขั้นตอนนี้จะกินเวลาเยอะที่สุด ใจเย็นๆอดทนต่อไปนะครับ                                                      รูป 27                                                     รูป 28

25. เราจะ Clone ใบหน้าที่เราทำไปฝั่งซ้ายด้วย อยู่ที่ Front Viewport โดยไปที่ Menu bar Tools --> Mirror จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เลือก Mirror Axis เป็น X และ เลือก Clone Selection เป็น Copy ก็จะได้หน้าอีกฝั่งขึ้นมา ให้ เลื่อนให้ตรงกัน แล้วเลือกที่ หน้าฝั่งขวาที่เราทำเอาไว้ ไปที่ Sub-Object Vertex เลือก Attach ในหมวด Geometry แล้วไปเลือกที่ หน้าที่เรา Clone ขึ้นมา จะได้ดังรูปที่ 29                                            รูป 29

26. Clone ตาด้วยวิธีเดิมแต่ไม่ต้อง Attach กันนะครับ
27. ถึงจุดหมายแล้วครับ แฮะๆ ให้เลือกที่ หน้า แล้วไปที่ Modify --> More... จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือก Surface ใส่ค่า Threshold เป็น 1 และ Steps เป็น 3 ถ้าต้องการให้ละเอียดมากๆ ก็เปลี่ยน ค่า Steps เอา เสร็จจะได้ดังรูปที่ 30 และ Last Render                                                      รูป 30                                            รูป Last Render

      อันนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาดู แต่ไม่จำเป็นต้องทำตามผมทุกวิธีนะครับ อาจจะทำตามที่ถนัด แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง ทำจุด หรือเส้นเท่าที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ แรกๆอาจจะทำไม่ค่อยได้ แต่อย่าพึ่งท้อ พยายามลองทำต่อไปเรื่อย ก็หวังว่าจะมีผลงานมาให้ผมดูบ้างนะครับ

ข้อมูลจาก http://lightning.prohosting.com

คุณอาจสนใจ
Overloading Method
Mr.POP (42,406 - 05 พ.ย. 49)
เหตุใด Flash drive ถึงมีความสำคัญ
เว็บไทยดีดี (18,274 - 18 ส.ค. 50)
Windows Vista ปลอดภัยแค่ไหน ?
เว็บไทยดีดี (13,840 - 22 ก.ย. 50)
ลบเงาที่ไอคอนบนจอภาพ XP
เว็บไทยดีดี (18,425 - 29 ก.ย. 50)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (56,240 - 21 ม.ค. 51)
เร่งสปีด Firefoxให้เร็วสุดขั้ว
เว็บไทยดีดี (15,083 - 29 ก.ย. 50)
การเซตค่าโปรแกรม Edit Plus
Mr.POP (38,224 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างข่าวแบบ RSS
Zerohate (45,812 - 28 ม.ค. 51)