Head จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์


Head

ก่อนอื่น เพื่อความสะดวก ในการ ขึ้นรูป เราควรจะวาด ภาพอ้างอิงเอาไว้ก่อน โดยวาด ด้านหน้า และ ด้านข้าง ควรจะระมัดระวัง เรื่อง ตำแหน่งด้วย ให้ตำแหน่ง ด้านหน้า และ ด้านข้าง ตรงกัน โดยด้านหน้า ให้วาด แค่ซีกเดียว ใช้แกน Y เป็นเส้นแบ่งครึ่ง จะง่ายต่อการ ขึ้นรูป ต่อไป ตัวอย่างดัง รูปข้างล่างนี้ ( ผมใช้ CV Curve วาดครับ คุณจะใช้ Line วาดก็ได้ ไม่ขัด )1. เมื่อได้ ภาพอ้างอิงแล้ว ก็ลงมือกันเลยครับ เริ่มจาก ที่ปาก( ทำเป็นช่อง เข้าไปในปาก เพื่อปากจะได้มีรูครับ ) ก่อนครับ ให้ใช้ NURBS นะครับ ( อยู่ที่ Spline ) เลือก CV Curve ( ถ้าใช้ Point จะช้า และ เปลืองเนื้อที่มากกว่าครับ ) เริ่มวาดที่ ด้านหน้า ให้ใช้ แกน Y เป็นจุดเริ่มต้น แล้ว วนรอบ ปากกลับมา ที่แกน Y อีกครัง ควรจะใช้จุดให้ น้อยๆก่อน เพื่อความเรียบ เพราะว่าตอนแรก เรายังไม่ต้อง การรายละเอียดมาก เราต้องการแค่โครงเท่านั้น ( เราสามารถ เพิ่มจุดได้ภายหลัง เพื่อรายละเอียด ) แล้วให้ไปจัดรูป( เข้าที่ Modify แล้ว เลือก CV Curve ใน Sub-Object )ที่ด้านข้างต่อเลย ดูรูปข้าล่าง ประกอบ เพื่อความ ความเข้าใจ2. ทีนี้ก็ให้ Convert NURBS Curve ที่เราสร้างขึ้นมา เป็น NURBS Surface ที่ Tab Modify นะครับ เลือก ปุ่ม Convert To ( เป็นสี่เหลี่ยมชั้นๆ ) ดูรูปข้างล่าง เอาก็ได้ครับ3. เสร็จแล้ว ให้ เลือก Curve ใน Sub-Object แล้ว ทำการ Clone เส้นแรกที่ เราวาดเอาไว้ โดย ให้ เลือก Move กด Shift ค้างไว้ แล้ว ลาก เส้นที่จะ Clone ไปวางไว้อีกที่ ( ให้ Clone ที่ด้านข้างก่อนนะครับ )
4. เลือก CV Curve ใน Sub-Object แล้วก็เลื่อน จุด ตามควมพอใจ ดูรูปข้างล่าง ประกอบได้ครับ5 . คราวนี้ เราจะสร้างพื้นผิวกัน โดยใช้ ULoft ( อยู่ที่ Creat Surface ใน NURBS Surface ครับ ) ให้ คลิ้กที่ เส้นแรก แล้ว คลิ้กที่เส้นที่เรา สร้างจากการ โคลน เส้นแรก เสร็จแล้ว คลิ้กขวา ฮ่าๆ มีพื้นผิว ระหว่าเส้นที่เรา ทำเอาไว้แล้วใช่มั้ยครับ


6. เสร็จแล้ว ให้ ติ้ก Flip Normal ที่ Surface ใน Sub-Object ครับ เพื่อจะได้แสดงพื้นผิว ได้อย่างถูกต้อง7. ให้เราทำการ Clone แล้ว ก็เลื่อนจุด ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ เต็มหัวนะครับ โดยที่ เมื่อเรา Clone เสร็จแล้ว ให้ เข้าที่ Surface ใน Sub-Object แล้ว เลือก ที่ พื้นผิวที่เรา ต้องการจะเพิ่มเส้น เข้าไป แล้ว จะมีแถบ Uloft Surface ขึ้นมา ให้เราเลือกที่ End แล้ว กด Insert แล้ว ไปคลิ้กที่ เส้นที่เราจะ เพิ่มเข้าไป ก็จะได้ พิ้นผิวต่อครับ8. เมื่อ ถึงปลาย ( ยอด หัว ) ให้ทำการย่อ ขนาด ของ เส้นสุดท้าย จนกลายเป็นจุด จะทำให้หัวเรา ปิดสนิทครับ ดังรูป ข้างล่างนี้9. ระหว่างที่เรา ทำการขึ้นรูป ถ้าต้องการ ดูว่า พื้นผิวที่จะได้ มีทิศทางไปทางไหน ก็ให้ ปรับค่า U และ V Iso lines ที่ Surface Apporximation ใน Nurbs Surface ให้มากขึ้น ( ผมใช้ ประมาณ 30 เส้นครับ )

10. คราวนี้ เราจะทำการ Clone พื้นผิว ที่เราทำ ให้ไปอยู่ อีกข้างหนึ่ง โดยใช้ Mirror ใน Create Surface เพื่อจะได้เต็มหัว และ สามารถใส่รายละเอียด ได้ง่ายขึ้น11. เมื่อเราต้องการ จะเพิ่มรายละเอียดให้ เราสร้าง U Iso Curve โดยใช้ U Iso Curve ใน Create Curve แล้ว เลือก ตำแหน่งที่ต้อง การจะสร้างตามต้องการ เสร็จแล้วให้ ไปที่ Sub-Objects Curve แล้ว เลือก เส้น Iso Curve ที่สร้างใหม่ กด Make Independent อย่าลืม insert ใน Uloft Surface นะครับ12. ถ้าต้องการจะเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น ให้ เพิ่มจุดโดยให้ Rebuild ( ที่ Curve ใน Sub-Object ) โดยเลือกที่เส้นที่เราจะเพิ่ม จุด แล้วกด Rebuild จะมีหน้าต่างใหม่ ขึ้นมาให้ เราสามารถกำหนด ได้ว่า จะใช้กี่จุด13. เมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้ว จะได้รูปดังนี้14. ใส่ลูกตาลงไปด้วยนะ อย่างลืม ให้ใช้ Sphere ทำเป็น ลูกตา
15.คราวนี้ ให้ Convert เป็น Editable Mesh โดยใช้ Convert To เพื่อ ทำการเชื่อม พื้นผิวที่เราสร้างทั้งสอง เข้าด้วยกัน ( อันนึงเราสร้าง อีกอันเรา Clone ขึ้นมา )16.ทำการ เชื่อมจุด เพื่อ ไม่ให้เห็นรอย แยก โดยเข้า Vertex ใน Sub-Object ของ Editable Mesh เลือก จุดที่ต้องจะเชื่อม ทั้งหมด ( ส่วนมาก จะอยู่บนแกน Y ) แล้วไปที่ Weld ปรับค่า Weld Thesh ตามสมควร ( ถ้ายิ่งเยอะ จะทำให้ จุดที่ห่างกัน สามารถเชื่อมกันได้ ) เสร็จแล้ว เลือก Select17. แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ทำการ Render เพื่อดูผลสุดท้าย โดย เลือก Rendering --> Render แล้วจะขึ้น หน้าต่าง ใหม่ ให้เลือก OK ไปเลย จะได้รูปดัง ข้างล่างนี้
ข้อมูลจาก http://lightning.prohosting.com

คุณอาจสนใจ
เลขที่ตามหลังของ DVD นั้นแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร
เว็บไทยดีดี (14,008 - 08 ก.ย. 50)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (54,515 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการ ให้เด่น
Tung (153,271 - 23 ธ.ค. 50)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (41,124 - 14 มิ.ย. 51)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (129,739 - 28 ต.ค. 51)
รู้จักกับ ระบบเสียงแบบมัลติแชนแนล
เว็บไทยดีดี (14,096 - 29 ก.ย. 50)
วิธีแก้-กำจัด ไวรัส toy.exe, toy usb 2.0 , systemnt , mslogon
เว็บไทยดีดี (29,761 - 18 ส.ค. 50)
วิธีคัดลอกหน้าจอเว็บเพจ
เว็บไทยดีดี (20,023 - 03 พ.ย. 50)