อธิบายคำสั่งของ Selection จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

เบื้องต้นกับการ Render ภาพ

1. ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่ จากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้สองไฟล์ จากนั้นเปิดไฟล์ 3D max จะได้ดังรูป2. กด F10 จะมีหน้า Render ปรากฎขึ้นมา ดูส่วน Common Parameters ดูรายละเอียดการตั้งค่าดังรูป3. เลือกที่ Save File ที่ Render Output ให้ไฟล์ที่ Save ออกมาเป็น .jpg4. เลือก Viwe ที่ต้องการ Render ภาพ แล้วกด Render5. ภาพที่ทำการ Render เรียบร้อยแล้ว

6.ไฟล์ที่สำเร็จและลองดูผลงานกันคุณอาจสนใจ
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
Mr.N (23,803 - 30 เม.ย. 50)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (36,062 - 02 ก.ค. 49)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
หมูขุน (12,903 - 04 ก.พ. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (14,088 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (19,560 - 10 เม.ย. 51)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (59,315 - 07 ธ.ค. 50)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (18,358 - 04 ก.พ. 50)
วิธีดูแลหน้าจอ LCD ให้ใสปิ๊งอยู่เสมอ
เว็บไทยดีดี (20,337 - 01 มี.ค. 51)