อธิบายคำสั่งของ Selection จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

เบื้องต้นกับการ Render ภาพ

1. ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่ จากนั้น แตกไฟล์ออกมาจะได้สองไฟล์ จากนั้นเปิดไฟล์ 3D max จะได้ดังรูป2. กด F10 จะมีหน้า Render ปรากฎขึ้นมา ดูส่วน Common Parameters ดูรายละเอียดการตั้งค่าดังรูป3. เลือกที่ Save File ที่ Render Output ให้ไฟล์ที่ Save ออกมาเป็น .jpg4. เลือก Viwe ที่ต้องการ Render ภาพ แล้วกด Render5. ภาพที่ทำการ Render เรียบร้อยแล้ว

6.ไฟล์ที่สำเร็จและลองดูผลงานกันคุณอาจสนใจ
การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool
น้องฝ้าย (97,354 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการ ให้เด่น
Tung (151,328 - 23 ธ.ค. 50)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (59,046 - 13 ม.ค. 50)
เรียกใช้โปรแกรมเก่าใน DOS ของ Windows XP
เว็บไทยดีดี (16,107 - 29 ก.ย. 50)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (54,257 - 04 มิ.ย. 49)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,726 - 26 พ.ย. 50)
Head Modeling Using NURBS
เว็บไทยดีดี (30,052 - 04 เม.ย. 51)
การแสดงผลข้อมูล Access
Mr.GuruZ (32,321 - 03 มิ.ย. 49)