การ Render Animation 1 จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การ Render Animation 1

1. เปิดไฟล์งานชื่อ test1.max ถเายังไม่ได้ Save จาก บทความที่แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

2. กด F10 จะมีหน้าต่าง ขึ้นมาให้ดูที่ ส่วนของ Common Parameters เลือกที่ Range พิมพ์ 0 To 30
เมื่อเราต้องการภาพจาก เฟรมที่ 0 ถึง 303. ดูที่ ส่วน Output Size เลือก 320*240 เราต้องการภาพขนาด 320*2404.ส่วนของการ Save File ไปไว้ที่เราต้องการ5.จะเป็นการ Render File

Viewport : เพื่อเลือก Render ภาพ ตาม มุมมองที่ต้องการ
Render : คบิกเพื่อ เริ่ม Render6. ภาพระหว่าง Render และ ไฟล์ที่สำเร็จออกมา

ไฟล์ที่สำเร็จแล้ว ลองไปเปิดดูใน Windows Media Player
คุณอาจสนใจ
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (94,298 - 04 มิ.ย. 49)
การส่งออก MicroSoft Excel เข้า Mysql
first (56,176 - 21 ม.ค. 51)
การเข้ารหัส base64_encode และการถอดรหัส base64_decode
Zerohate (34,055 - 23 ธ.ค. 50)
การใช้งานความสัมธ์แบบ M:N ภาคปฏิบัติ
อ้ายคำปัน (36,737 - 03 ธ.ค. 49)
เทคนิคการทำให้ Textbox รับค่าได้เฉพาะตัวเลข
Mr.GuruZ (62,880 - 03 มิ.ย. 49)
เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
Mr.GuruZ (39,883 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (104,163 - 01 ก.พ. 50)
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
Mr.GuruZ (29,317 - 02 ก.ค. 49)