การ Render Animation 1 จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การ Render Animation 1

1. เปิดไฟล์งานชื่อ test1.max ถเายังไม่ได้ Save จาก บทความที่แล้ว คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

2. กด F10 จะมีหน้าต่าง ขึ้นมาให้ดูที่ ส่วนของ Common Parameters เลือกที่ Range พิมพ์ 0 To 30
เมื่อเราต้องการภาพจาก เฟรมที่ 0 ถึง 303. ดูที่ ส่วน Output Size เลือก 320*240 เราต้องการภาพขนาด 320*2404.ส่วนของการ Save File ไปไว้ที่เราต้องการ5.จะเป็นการ Render File

Viewport : เพื่อเลือก Render ภาพ ตาม มุมมองที่ต้องการ
Render : คบิกเพื่อ เริ่ม Render6. ภาพระหว่าง Render และ ไฟล์ที่สำเร็จออกมา

ไฟล์ที่สำเร็จแล้ว ลองไปเปิดดูใน Windows Media Player
คุณอาจสนใจ
Dreamweaver MX กับการติดต่อฐานข้อมูล Mysql
Mr.GuruZ (45,223 - 04 มิ.ย. 49)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (36,961 - 03 มิ.ย. 49)
การดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาโชว์แบบคอลั่มและแถว
Zerohate (82,809 - 22 ก.ย. 50)
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ
หมูขุน (19,348 - 04 ก.พ. 50)
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
หมูขุน (18,542 - 20 มี.ค. 50)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (38,915 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (25,939 - 05 พ.ย. 49)
การแทรก FlashButton ลงในเว็บเพจ
Baddevil (26,577 - 26 พ.ย. 50)