ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์
 Untitled Document ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Stodio Max

คุณสมบัติของเครื่องที่สามารถใช้งาน

1. CPU ควรใช้แบบที่มีความเร็วสูงตั้งแต่ 300 Mhz ขึ้นไป

2. RAM ยิ่งมากยิ่งดี แต่ที่ต่ำสุดไม่ควรน้อยกว่า 256 MB

3. พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ ควรมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 650 MB

4. การ์ดจอ 3 มิติ ที่รองรับความละเอียด 1,024*768 รองรับสีแบบ16 Bit และมี RAM การ์ดจอ 32 MB เป็นอย่างต่ำ

5. OS (ระบบปฎิบัติการ) Windows 2000, XP

รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติ ใน 3DMAX

ใน 3DMAX จะแบ่งรูปแบบของโครงสร้างวัตถุ 3 มิติ ออกเป็นหลายชนิด ซึ่งในแต่ละรูปแบบ จะมีลักษณะโครงสร้างในการคำนวณพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ซึ่งวัตถุที่มีรูปร่างเดียวกันอาจสามารถเปลี่ยนโครงสร้างไปมาระหว่างกันได้ โดยจะขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักใหญ่ๆ
1.โครงสร้างวัตถุแบบ Mesh เป็นโครงสร้างของพื้นผิววัตถุแบบขั้นพื้นฐาน คือ เห็นวัตถุประกอบ ด้วยพื้นผิว Face หลายพื้นผิวประกอบขึ้นเป็นวัตถุ 3 มิติ ซึ่งการแก้ไขวัตถุแบบ Mesh นี้จะเข้าไปแก้ไขได้ที่พื้นผิวของวัตถุโดยตรง

2. โครงสร้างวัตถุแบบ Patch เป็นโครงสร้างวัตถุที่ประกอบขึ้นจากการกำหนดโครงสร้างครอบวัตถุ ประกอบด้วยจุด Vertex และ Lattice Handle ซึ่งเป็นเวกเตอร์ในการควบคุม และคำนวณพื้นผิวของโครงสร้าง 3 มิติ ที่สร้างขึ้น

3.โครงสร้างแบบ Loft เป็นโครงสร้างวัตถุที่เกิดจากภาคตัดขวางวัตถุที่ถูกดึงตามส้นทาง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นด้วยเส้น 2 มิติ โดยจะเรียกภาคตัดขวางของวัตถุ Loft ว่า shape และเส้นทางการดึงวัตถุ Loft เรียกว่า Path ซึ่งในการแก้ไขวัตถุ Loft นี้เราจะแก้ไขในรูปที่รูป shape ของภาคตัดขวางกับเส้น Path ใน3D MAX จะมีกลุ่มคำสั่งในการปรับปรุงแก้ไขรูปทรงของ Loft ด้วยกลุ่มคำสั่ง Deformation ซึ่งจะเป็นกลุ่มคำสั่งเฉพาะของวัตถุ Loft

องค์ประกอบของวัตถุ 3มิติ ใน 3D Studio MAX
ประกอบด้วย
1. โครงร้างของวัตถุที่ประกอบขึ้นมาจาก Vertex ,edge ,Faces

2. จุดอ้างอิงวัตถุ (Pivot Point)

3. ชื่อและวัตถุ

4. สี

5. พื้นผิวของวัตถุ (Material)
องค์ประกอบของพื้นผิวประกอบวัตถุ
พื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ ใน 3D MAX โดยพื้นฐานแล้วประกอบขึ้นด้วยพื้นผิวประกอบวัตถุเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงตัวเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งรูปทรงของแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้เรียกว่า พื้นผิวประกอบวัตถุ (Face) ประกอบด้วยจุด Vertex และ เส้นเชื่อมระหว่าง Vertex เรียกว่า Edge ซึ่งถ้ามองลึกลงไปในส่วนย่อยแล้วแผ่น Face นี้เกิดจากแผ่นสามเหลี่ยม 2 แผ่นประกบกัน แต่โดยปกติแล้ว 3D MAX จะไม่แสดงเส้น Edge ที่ว่านี้จึงเรียกเส้นว่า Invisible Edge (หรือเส้น Edge ที่มองไม่เห็น)

ข้อมูลจาก  http://www.nstlearning.com/


คุณอาจสนใจ
การแทรกรูปภาพ
Mr.GuruZ (45,877 - 04 มิ.ย. 49)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (24,800 - 03 พ.ค. 51)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (41,152 - 13 มิ.ย. 51)
โครงสร้างของ JAVA
Mr.POP (40,703 - 05 พ.ย. 49)
ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการในภาษา c
Mr.POP (69,663 - 26 พ.ย. 50)
เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า
เว็บไทยดีดี (14,875 - 19 ม.ค. 51)
โปรแกรมแรกของภาษา c
Mr.POP (30,055 - 26 พ.ย. 50)
Block ip คนมาป่วนเว็บไม่ให้เข้าเว็บ
Zerohate (38,440 - 21 พ.ย. 50)