การทำวัตถุ โปร่งใส จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การทำวัตถุ โปร่งใส

1.การทำวัตถุ สี่เหลี่ม พื้นผ้า ลักษณะ คล้ายกำแพงมา 1 ชื้น และ สี่ แหลี่ยม มาอีก 1 ชิ้น ดังรูป2.ไปที่ View Prepective จะเห็นว่าวัตถุ สี่น้ำตาลบังอยู่ ทำให้ไม่เห็นวัตถุ สีฟ้าด้านหลัง เราจึงต้องทำให้วัตถุสีน้ำตาล เป็นวัตถุโปร่งใสดังนี้ กด M ปรับค่า opacity เป็น 20

 Meterail 01 จะเปลี่ยนจาก   เป็น นำไปใส่ในวัถุ

3.ผลคือ เราสามารถมองทะลุ วัตถุสีน้ำตาลได้คุณอาจสนใจ
การย่อ-ขยายเอกสาร
นายนุก (20,637 - 22 มี.ค. 51)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,518 - 02 เม.ย. 51)
การใส่ขอบสีให้กับตัวอักษร
Mr.GuruZ (41,117 - 27 มิ.ย. 49)
การทำให้รูปภาพเข้าไปอยู่ในตัวอักษร
ล่องลอย (64,544 - 01 ส.ค. 49)
CAPTCHA คืออะไร
เว็บไทยดีดี (17,634 - 22 ก.ย. 50)
Flash Drive & Portable Software ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
หมูขุน (20,121 - 15 มี.ค. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (33,456 - 19 ก.ย. 51)
ขั้นตอนการสร้าง Site Map
webthaidd (101,883 - 12 มี.ค. 51)