การใส่ Metalrial จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใส่ Metalrial

ก็คือการใส่ถาพใส่สี หรือใส่คุณสมบัติของชิ้นงานตามที่เราต้องการ
1.การใส่ Metalrial รูปภาพ ไปที่ Command Panel เลือก Create สร้าง Plane ที่ Front Viwe2.กด M ที่คียบอร์ด จะปรากฏ หน้าต่างของ metalrial ขึ้นมา เลือก Bitmap

เมือเลือก Bitmap แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการ จะได้ผลดังนี้3.จากนั้นเลือก Metalrail ที่มีลายรูปที่เราเลือก แล้วลากไปวางไว้บนวัตถุ ที่ Front viwe ดังนี้
จากนั้นสังเกตที่ สี่แหลี่มสีแดงคือ Show map Viweport เพื่อที่จะให้แสดงรูปของเราใน 3D max
การเอารูปของเรามาติดกับชิ้นงานก็เป็นอันเรียบร้อย
คุณอาจสนใจ
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
langjuko (76,220 - 20 ต.ค. 51)
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,704 - 27 พ.ย. 50)
การใช้ PHP ทำเครื่องคิดเลขอย่างง่าย
Tung (64,031 - 07 ธ.ค. 50)
การทำปุ่ม Capsule
Mr.MAX (53,816 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง if..else
Mr.GuruZ (37,443 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Caution Bar
Black-Hawk (65,185 - 25 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,179 - 10 เม.ย. 51)
เลือกซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย อย่างไรดีนะ
สายลม (16,768 - 12 เม.ย. 51)