การใส่ Metalrial จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใส่ Metalrial

ก็คือการใส่ถาพใส่สี หรือใส่คุณสมบัติของชิ้นงานตามที่เราต้องการ
1.การใส่ Metalrial รูปภาพ ไปที่ Command Panel เลือก Create สร้าง Plane ที่ Front Viwe2.กด M ที่คียบอร์ด จะปรากฏ หน้าต่างของ metalrial ขึ้นมา เลือก Bitmap

เมือเลือก Bitmap แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการ จะได้ผลดังนี้3.จากนั้นเลือก Metalrail ที่มีลายรูปที่เราเลือก แล้วลากไปวางไว้บนวัตถุ ที่ Front viwe ดังนี้
จากนั้นสังเกตที่ สี่แหลี่มสีแดงคือ Show map Viweport เพื่อที่จะให้แสดงรูปของเราใน 3D max
การเอารูปของเรามาติดกับชิ้นงานก็เป็นอันเรียบร้อย
คุณอาจสนใจ
ปรับแต่ง Sidebar (Vista)
สายลม (16,624 - 26 เม.ย. 51)
เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1
ดินสอ (66,574 - 31 ก.ค. 49)
การใช้งานคำสั่ง Continue
Mr.GuruZ (25,667 - 03 มิ.ย. 49)
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
หมูขุน (31,738 - 17 มิ.ย. 51)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (107,793 - 24 ก.ย. 51)
การค้นหา และแทนที่คำในเอกสาร Web Page
Mr.GuruZ (39,984 - 05 ก.ย. 49)
การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
นายนุก (25,015 - 22 มี.ค. 51)
การทำตัวอักษร Blur
Mr.GuruZ (79,539 - 04 มิ.ย. 49)