การใส่ Metalrial จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใส่ Metalrial

ก็คือการใส่ถาพใส่สี หรือใส่คุณสมบัติของชิ้นงานตามที่เราต้องการ
1.การใส่ Metalrial รูปภาพ ไปที่ Command Panel เลือก Create สร้าง Plane ที่ Front Viwe2.กด M ที่คียบอร์ด จะปรากฏ หน้าต่างของ metalrial ขึ้นมา เลือก Bitmap

เมือเลือก Bitmap แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการ จะได้ผลดังนี้3.จากนั้นเลือก Metalrail ที่มีลายรูปที่เราเลือก แล้วลากไปวางไว้บนวัตถุ ที่ Front viwe ดังนี้
จากนั้นสังเกตที่ สี่แหลี่มสีแดงคือ Show map Viweport เพื่อที่จะให้แสดงรูปของเราใน 3D max
การเอารูปของเรามาติดกับชิ้นงานก็เป็นอันเรียบร้อย
คุณอาจสนใจ
อัพเดตไดรเวอร์แล้วทำให้ XP มีปัญหาจะทำอย่างไรให้สามารถกลับไปใช้ตัวเก่า
เว็บไทยดีดี (14,149 - 26 ม.ค. 51)
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
อ้อม (53,803 - 13 ม.ค. 50)
การทำ text link เพื่อ ปิดหน้า BROWSER ทันที
Tung (23,432 - 27 พ.ย. 50)
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
นายนุก (19,185 - 14 ก.พ. 51)
สร้างภาพธรรมดาให้ดูเนียนอชเหมือนอยู่ในฝัน
langjuko (221,896 - 20 ต.ค. 51)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (30,828 - 26 พ.ย. 50)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (39,452 - 13 มิ.ย. 51)
การใส่ตัวอักษรพิเศษ ©, ™, ƒ
Mr.GuruZ (37,014 - 04 มิ.ย. 49)