การใส่ Metalrial จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใส่ Metalrial

ก็คือการใส่ถาพใส่สี หรือใส่คุณสมบัติของชิ้นงานตามที่เราต้องการ
1.การใส่ Metalrial รูปภาพ ไปที่ Command Panel เลือก Create สร้าง Plane ที่ Front Viwe2.กด M ที่คียบอร์ด จะปรากฏ หน้าต่างของ metalrial ขึ้นมา เลือก Bitmap

เมือเลือก Bitmap แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการ จะได้ผลดังนี้3.จากนั้นเลือก Metalrail ที่มีลายรูปที่เราเลือก แล้วลากไปวางไว้บนวัตถุ ที่ Front viwe ดังนี้
จากนั้นสังเกตที่ สี่แหลี่มสีแดงคือ Show map Viweport เพื่อที่จะให้แสดงรูปของเราใน 3D max
การเอารูปของเรามาติดกับชิ้นงานก็เป็นอันเรียบร้อย
คุณอาจสนใจ
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (51,119 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (56,378 - 04 มิ.ย. 49)
แก้ไขปัญหาเปิดไฟล์ MDB ไม่ได้
นายจืด (31,285 - 11 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง DAvg ไว้หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข
นายจืด (20,279 - 03 พ.ค. 51)
Flash Drive เทียบกับ CD/DVD
เว็บไทยดีดี (19,387 - 25 ส.ค. 50)
การใช้คลิปบอร์ด
Mr.nook (20,399 - 15 ม.ค. 51)
วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
นายนุก (36,413 - 26 ก.พ. 51)
การทำ Magic Wand วิ่งตามเมาส์
Mr.GuruZ (54,887 - 04 มิ.ย. 49)