การใส่ Metalrial จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การใส่ Metalrial

ก็คือการใส่ถาพใส่สี หรือใส่คุณสมบัติของชิ้นงานตามที่เราต้องการ
1.การใส่ Metalrial รูปภาพ ไปที่ Command Panel เลือก Create สร้าง Plane ที่ Front Viwe2.กด M ที่คียบอร์ด จะปรากฏ หน้าต่างของ metalrial ขึ้นมา เลือก Bitmap

เมือเลือก Bitmap แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการ จะได้ผลดังนี้3.จากนั้นเลือก Metalrail ที่มีลายรูปที่เราเลือก แล้วลากไปวางไว้บนวัตถุ ที่ Front viwe ดังนี้
จากนั้นสังเกตที่ สี่แหลี่มสีแดงคือ Show map Viweport เพื่อที่จะให้แสดงรูปของเราใน 3D max
การเอารูปของเรามาติดกับชิ้นงานก็เป็นอันเรียบร้อย
คุณอาจสนใจ
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Logical
สายลม (50,147 - 10 ม.ค. 50)
การส่งค่าตัวแปลผ่าน Cookies
Mr.GuruZ (25,837 - 03 มิ.ย. 49)
ลบ Help and Suport ออกจาก Start เมนูของคุณ XP
เว็บไทยดีดี (14,464 - 01 ก.ย. 50)
เร่งสปีดตอนบู๊ตวินโดวส์
เว็บไทยดีดี (13,909 - 11 ส.ค. 50)
การใช้เครื่องมือกลุ่ม Formatting ในการวาดรูปต่าง ๆ
หมูขุน (12,019 - 04 ก.พ. 50)
ความหมายของ static
Mr.POP (46,777 - 05 พ.ย. 49)
การใช้รูปภาพเป็น Background
หมูขุน (31,144 - 04 ก.พ. 50)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (38,915 - 04 ก.พ. 50)