การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document

การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ

1.ไปที่ Command Panel ที่ Create เลือก Boxสร้างรูปทรง 4 เหลี่ยม มา 2 ชิ้นวางซ็อนกันดังรูป2.เลือก วัตถุที่ชื่อ BOX 01แล้วไปที่ Command Panel เลือก Compound Objects เลือก Boolean3.จะมี Box Pick Boolean ขั้นมากดที่ Pick Operand B แล้วไปเลือกที่กล่องสีเขียว

4.ผลที่ได้คือ ผื้นสี่เหลี่ยมอันใหญ่จะมีช่องว่างเกิดขึ้น ไว้ใช้ประยุกต์ในการทำหน้าต่างหรืออื่น ๆคุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้างปุ่ม Capsule แบบที่ 2
Mr.GuruZ (57,336 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Nowและ Date
นายจืด (26,497 - 09 พ.ค. 51)
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,219 - 28 ต.ค. 51)
เก็บรูปภาพใน struct ทำได้อย่างไร
langjuko (20,523 - 16 ก.ย. 51)
หยุดโฆษณาขยะที่เข้ามาในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (14,931 - 27 ต.ค. 50)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
นายนุก (28,570 - 07 ก.พ. 51)
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (26,528 - 29 มี.ค. 51)
การปรับแต่งรอยมาร์คเพื่อการตัด(ต่อจากเรื่องนามบัตร)
Lek (44,229 - 27 มิ.ย. 49)