การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7 จัดทำโดย : first พิมพ์
 Untitled Document การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7

1.ไปที่ Command Panel เลือก Sphereเพื่อสร้างวัตถุทรงกลม ดังรูป2.สร้างวัตถุรูปทรงกลมที่ Top Viwe จะได้ผลดังรูป3.ไปที่ส่วนของการสร้าง Animation

เลือก Auto Key ที่ Time line เพื่อให้ 3D Max สร้าง Frames อัตโนมัติ จะปรากฏ แถบสีแดงขึ้นตลอดดังรูปลาก Time Line ไป Frames ที่ 30 ดังรูป4.เลือกเครื่องมือ Move ที่รูป ทรงกลมจะปรากฎ ลูกศร ขั้นมาดังรูป5.เคลื่อนที่ ทรงไปจุดที่ต้องการ ดังรูปสังเกตที่ Time Line จะปรากฏ 4 เหลี่ยมเล็กขึ้นมา ดังรูป6.กดปุ่ม Auto Key ออก แล้วลอง กดปุ่ม Play

*ทรงกลมจะเคลื่อนที่จากจุดที่เราสร้างไปจุดที่ย้ายมันไป
คุณอาจสนใจ
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Template
หมูขุน (18,147 - 04 ก.พ. 50)
Magic Wand Tool (W)
Mr.GuruZ (111,384 - 22 ก.ย. 50)
ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (32,917 - 26 พ.ย. 50)
การสร้างระบบงาน Chat Room อย่างง่าย ๆ
first (72,301 - 23 ธ.ค. 50)
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (39,065 - 23 ธ.ค. 50)
การสร้าง site ให้กับ Dream
Mr.GuruZ (56,063 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีป้องกันวิธีการดูแลรักษา Printer Inkjet
สายลม (19,713 - 19 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำภาพซูมแบบง่ายๆ
ล่องลอย (42,959 - 04 ก.ย. 49)