การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์


การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน

เราจะมาลองสร้างชิ้นงานพื้นฐานโดยใช้ค่ำสั่งที่ โปรแกรมให้มานะครับ ให้ไปที่ Command Panel เลือกไปที่ (ปกติจะปรากฏอยู่แล้ว) จะได้หน้าตาของ Command Panel เหมือนกับภาพ จะมีปุ่มค่ำสั่งต่างๆ ให้เลือก เช่น Box, Cone, Sphere อื่นๆ โดยคำสั่งเหล่านี้ เราเอามาใช้สร้างงานพื้นฐาน ให้ลองสร้างดูนะครับ โดยคลิ๊กไปที่คำส่งที่ต้องการแล้วนำเคอร์เซอร์ไปคลิกลากที่หน้าจอทำงานที่เราต้องการตัวอย่าง การสร้าง สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ในมุมมอง Perspective


ลากเคอร์เซอร์ไปบนหน้าจอเพื่อกำหนดความกว้าง ยาว ของสี่เหลี่ยมเมื่อได้ขนาดที่ต้องการปล่อยเมาส์ แล้วลากเคอร์เซอร์ ขึ้นลงเพื่อกำหนดความสูง


ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/

คุณอาจสนใจ
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (47,991 - 17 มิ.ย. 51)
การใช้คำสั่ง <pre>
สายลม (52,943 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ หมายเหตุ ให้แสดงขึ้นมาอย่างง่าย ๆ
เฟริสท์ (21,263 - 29 ม.ค. 51)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,513 - 03 มิ.ย. 49)
การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน
หมูขุน (17,764 - 04 ก.พ. 50)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,174 - 03 ก.ค. 51)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,717 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,389 - 09 มิ.ย. 51)