เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์


เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือUndo & Redo
ใช้ในการย้อนกลับและกลับไปทำซ้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด

  Selection
ใช้ในการเลือก Object ต่างๆ ในจอทำงาน โดยจะมีลักษณะการเลือกต่างๆ อยู่ด้านข้าง

  Move
ใช้ในการเคลื่อนย้าย Object ในจอทำงาน

 Rotate
ใช้ในการหมุน Object

  Scale
ใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของ Object

  Constraint
ใช้ในการควบคุมแกน x, y, z ในการทำงาน Zoom
ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่

  Zoom al
l ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงาน โดยทุกจอทำงานจะถูกย่อ-ขยายไปด้วย

  Zoom extents
ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานที่ทำงานอยู่

  Zoom extents all
ใช้ในการย่อจอทำงานให้สามารถเห็น Object ทั้งหมดในจอทำงานทุกจอ

  Region zoom
ใช้ในการขยายจอทำงานโดยใช้การลากเมาส์ คลุม บริเวณที่ต้องการขยาย

 Pan
ใช้ในการเลื่อนจอทำงานเพื่อให้แสดงบริเวณที่ไม่สามารถเห็นในจอทำงานตอนแรก

  Arc rotate
ใช้ในการหมุนจอทำงาน เพื่อดู Object ในมุมมองอื่นๆ

  Min/max toggle
ใช้ในการย่อ-ขยายจอทำงานที่ทำงานอยู่ ให้แสดงผลเต็มจอภาพ


ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/

คุณอาจสนใจ
การแทรก FlashButton ลงในเว็บเพจ
Baddevil (26,690 - 26 พ.ย. 50)
การทำ animation ต่างๆ
charoen (301,951 - 09 มิ.ย. 51)
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (46,432 - 04 มิ.ย. 49)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (17,717 - 04 ก.พ. 50)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,539 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (110,839 - 04 ธ.ค. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ Nested if
Mr.POP (27,604 - 05 พ.ย. 49)
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (32,605 - 02 ต.ค. 49)