เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส จัดทำโดย : เว็บไทยดีดี พิมพ์


เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส

การหักเหของแสงในวัตถุที่โปร่งใสจำพวกแก้วหรือ น้ำใน 3DMax นั้นต้องอาศัย Plugins หรือตัว Render ที่สนับสนุนการทำงานจึงจะให้ภาพที่สมจริง

แต่ก็มีวิธีการง่ายๆ ในการจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสามารถพื้นฐานใน 3DMax แม้ไม่สมจริงนักแต่ก็สามารถใช้งานได้
ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากใช้คำสั่ง Line ใน Shapes > Splines >Line สร้าง Shapes ตามรูปร่างที่เราต้องการขั้นตอนที่ 2. ใช้คำสั่ง Lathe ในส่วน Modifier List แล้ว Click ที่ส่วน Weld Core และ Flips Normals ในส่วน Align เลือกคำสั่ง Min, Center หรือ Max เพื่อให้ได้ออกมาดังรูป เพิ่ม Segment เป็น 30 เพื่อไม่ให้เกิดเหลี่ยมขั้นตอนที่ 3. ใช้คำสั่ง Plane ในส่วน Standard Primetives เพื่อสร้างพื้นให้กับแก้วของเราแล้วปรับสีพื้นให้เป็นสีเทาที่ colorขั้นตอนที่ 4.เราจะมาสร้างแสงโดยใช้คำสั่ง Light > Target Spot โดยจะสร้างเป็น Spot Light แล้วปรับค่า Parameters ดังนี้

Shadow = On
Shadow Selection = Ray Traced Shadows
Multiplier = 0.7
Shadows Parameters
Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 178
Dens = 2.0

- เมื่อ Set ค่า แล้วให้ Click ที่ Edit > Clone (ทำการ Copy Spot Light ขึ้นมาอีก 1 ตัว) แล้ว Click OK

- เสร็จแล้ว Set ค่า Spot Light ตัวที่ 2 ดังนี้ (กดปุ่ม h เพื่อเลือก Select ในรูป menu)

Shadow = On
Shadow Selection = Shadows Map
Multiplier = 0.7
Shadows Parameters
Color = Hue =0, Sat = 0, Value = 20
Dens = 0.6ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่ม M เพื่อเลือก Meterial Editor แล้วไปที่ Blinn Basic Parameters Rollout ปรับค่า Specular Level = 95, Glossiness = 45 เสร็จแล้วไปที่ Maps Rollout Click ที่ Reflaction Map แล้วเลือก Raytrace Map จาก Material/Map Browser ที่ Opacity Map กำหนดให้เป็น Falloff Map, Falloff Direction = Local x Axis เสร็จแล้ว Assign Material ให้กับ Lathe Object ของเรา แล้วทำการ Render เพื่อชมผลงานได้เลยครับข้อมูลจาก http://www.thai-article.com/

คุณอาจสนใจ
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
langjuko (84,819 - 20 ต.ค. 51)
การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง
Mr.GuruZ (65,491 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำเครื่องมือใหม่ Adobe Dreamweaver CS3
Mr.GuruZ (186,650 - 10 พ.ค. 51)
Flash Drive ติดไวรัสมีโปรแกรมสแกนไวรัสตัวไหนฆ่าได้บ้าง เจอเป็นไฟล์ .exe
เว็บไทยดีดี (34,642 - 24 เม.ย. 51)
วิธีแฮกล็อกออนพาสเวิร์ดของวินโดวส์แบบง่าย ๆ
เว็บไทยดีดี (28,479 - 29 ก.ย. 50)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (25,116 - 04 ก.พ. 50)
Polygonal Lasso Tool (L)
Mr.GuruZ (72,592 - 22 ก.ย. 50)
วิธีการใส่พื้นหลังให้ MSN
เว็บไทยดีดี (17,249 - 25 ส.ค. 50)